Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

masz pytanie zadzwoń

Rzetelna firma logo

Polityka prywatności

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy „Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych” ( tzw. RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj. nowe przepisy o ochronie danych osobowych, które nakładają dodatkowe obowiązki związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych na podmioty będące administratorami tych danych.

Otrzymanie tej wiadomości oznacza, że Państwa dane (np. adres mailowy, imię, nazwisko, nazwa Państwa firmy, numer telefonu służbowego) znajdują się w naszej wewnętrznej bazie danych kontrahentów. Administratorem Państwa danych umieszczonych w bazie jest Alians PHU Wacław Niezabitowski z siedzibą w Sopocie. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Celem przechowywania i przetwarzania tych danych jest prowadzenie działalności biznesowej przez firmę Alians PHU Wacław Niezabitowski z siedzibą w Sopocie przy ul. Rzemieślniczej 3.

Alians PHU Wacław Niezabitowski nie zamierza udostępniać Państwa danych stronom trzecim. Dostęp do Państwa danych będą miały tylko instytucje upoważnione z mocy prawa, a także: podmioty, którym dane te są niezbędne do wykonywania usług oferowanych przez Alians PHU Wacław Niezabitowski, tj. np. firmy transportowe dostarczające towar do Państwa, podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) oraz podmioty zapewniające bezpośrednią obsługę firmy Alians PHU Wacław Niezabitowski, tj. świadczące usługi IT, prawne i księgowe.

Dane nie są i nie będą podlegały profilowaniu. Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z firmą Alians PHU Wacław Niezabitowski. W razie ustania takich relacji, dane zostaną usunięte z w/w bazy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

W związku z tym e-mailem nie muszą nam Państwo przekazywać żadnych informacji ani żadnych Państwa danych osobowych.